Ren poesi:

‘På ynglepladsen høres et svagt noget hult “huh”. Ellers tavs.’

Det er lyden af en sjælden fugl: Skestorken. Den har åbenbart også en sjælden lyd.

Andre sjældne lyde:

‘Goo(å)k.’

Det var kirkeuglen.

I bogen har jeg også fundet en fugl, der er særdeles interessant:

‘Sangen udelukkende opbygget af imitationer af andre fugle i dens nærhed, og ikke særlig kraftig.’

En rigtig efteraberfugler. Også kaldet kærsanger.