haefteklamme2.jpg 

Mere nørderi med hæfteklammer. Uanede tålmodighedsresourcer må formodes at findes her.

Fundet her.