attention

attention [tenn] sb. opmærksomhed; omsorg; tagen sig af; betjening; pasning; pleje; (om patient også) behandling;

Engelsk/dansk ordbog

Kunne man også kalde det nærvær? – det at være nær. Lydhør og  i kontakt. Det er sådan jeg tolker citatet.