skilt2.jpg

Børnehumor

skilt1.jpg

Voksenhumor

skilt3.jpg

Ufrivillig humor

skilt4.jpg

Skats løftede pejefinger (set på motorkontoret). Ufrivillig humor.