Vi kan ikke bestemme over andre. Vi kan bestemme over os selv. Vi kan have indflydelse og påvirke, men vi kan ikke styre det rigtigt. Vi kan kun have mål for hvad vi selv kan ændre, vi kan ikke tvinge andre til at forbedre sig, ændre sig mm. Vi kan sige hvad det betyder for os og hvad det gør ved os. Vi kan ytre vores ønsker. Og sige hvad vi selv vil bidrage med.

Hvad angår forstyrrelser, så findes det ikke i virkeligheden. Der findes mere eller mindre egnede omstændigheder, støj, andre mennesker osv. Noget har man indflydelse på, andet ikke. Man skal lære ikke at bruge energi på det man ikke har indflydelse på. Fx vejret, det skal vi ikke rase over, men vi kan tilpasse os bedre fx regntøj. At blive forstyrret findes ikke i psykologisk forstand. Man lader sig forstyrre. Det man så skal undersøge er hvordan, hvornår, hvorfor og hvad der skal til for at man kan bestemme mere over sig selv og sin egen koncentration.

At blive generet findes heller ikke. Man lader sig genere.

At blive svigtet findes heller ikke, man svigter sig selv.

Det foregår indeni.