13.57 Gade slipper for Taufik

13.52 Væresteder slipper for rygeforbud

Det er jo nærmest poesi.