Visualiseringsopgaver

Mange vidensarbejdere har brug for at formidle komplekse teorier og viden på andre måde end mundtligt og skriftligt.

Det visuelle kan være et godt supplement, fordi det aktiverer andre dele af hjernen og tilgodeser andre læringsstile. Det kan samtidigt gøre indholdet mere håndgribeligt og give et overblik.

Jeg har efterhånden lavet en del opgaver hvor jeg har ‘oversat’ begreber og processer til billeder. Det er ofte en spændende proces, både for mig, men også for teoretikeren eller underviseren fordi det tvinger en til at konkretisere og forklare teorier forenklet.

GPS
Ananlyse proces og faser
Broen fra forvirring til mening
Relation og opgave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *