Attention

attention

attention [tenn] sb. opmærksomhed; omsorg; tagen sig af; betjening; pasning; pleje; (om patient også) behandling;

Engelsk/dansk ordbog

Kunne man også kalde det nærvær? – det at være nær. Lydhør og  i kontakt. Det er sådan jeg tolker citatet.

2 thoughts on “Attention

  1. Tilstedeværelse, nærvær – ja i ren form føles det som sand generøsitet. Og så er det en central livsbetingelse. Kan man blive mæt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *