Essens

In silence,
essence speaks to us of essence itself
and asks for a kind of unilateral disarmament,
our own essential nature slowly emerging as the defended periphery atomizes and falls apart;
as the busy edge dissolves,
we begin to join the conversation through the portal of a present unknowing, robust vulnerability,
revealing in the way it listens, a different ear, a more perceptive eye,
an imagination refusing to come too early to a conclusion,
belonging to a different person than the one who began the process.

essens1_b

Om at blive sig selv. Når man stille lytter længe nok.

Jeg lyttede og hørte min egen længsel.

Åben smerte og ro i uroen.

essens3_b

Intimiteten jeg troede var fatamorgana.

Mødte jeg på den vej jeg gik for at undgå skæbnen

essens4_b

Nu er jeg på vej mod at blive en anden.

Positiv genklang er en fin symfoni.

Essens: 

fra latin essentia egentlig ‘væren’, afledt af esse ‘være’, direkte oversat fra græsk ousia ‘væren, substans, væsen, det væsentlige’

Den Store Danske

Essens synonymer: 

hovedindhold , afkog , dekokt , destillat , ekstrakt , koncentrat , kraftuddrag , uddrag , udkog , udtræk

Synonymbog.com

3 thoughts on “Essens

  1. Jeg tror måske vi bliver til i relationen til hinanden. Så ja – når vi indgår i nye relationer bliver vi til nye versioner af os selv. Vi frembringer forskellige sider af hinanden i de relationer og fællesskaber vi indgår i. Jeg ser også heletiden nye sider af mig selv og af de mennesker jeg elsker…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *