Gøgl

Gøgl
1. fra middelnedertysk gokel fra oldhøjtysk goucal ‘narreri, trylleri’, muligvis påvirket af eller sammenblandet med oldhøjtysk gouh ‘gøg’ og latin joculari ‘drive spøg’

1.a overført gerning, udtalelse, genstand m.m. som man opfatter som pjattet, useriøs eller overflødig

Snob
1. person der kritikløst beundrer og efterligner bestemte værdier, især socialt højerestående personers værdier

Den Danske Ordbog

 

4 thoughts on “Gøgl

  1. Tak :-)

    Og ja, jeg overgiver mig altid til plastik fascinationen og den underlige kontrast af spænding og smagløshed, der er i sådan et omrejsende tivoli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *