Opskriften på skønhed?

Sommer 2012

The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern.

Beautiful people do not just happen.

Elisabeth Kübler-Ross 

Tja… empati og visdom kommer ikke af sig selv. Så hvis det er definitionen på det smukke, så er der vel noget om snakken?

3 thoughts on “Opskriften på skønhed?

  1. Er lige gået i gang med “Empati – det holder verden sammen” om klog bog livskundskab, her er jeg stødt på et for mig nyt begreb; selvberoenhed. Om at rumme sig selv og verden, at have en dyb kontakt indad som basis for relationskompetence. Det er i familie med Kubler-Ross og referencen om hvad det smukke eller skønne i virkeligheden er.

  2. @Line
    Lyder lidt avanceret, men spændende. Tror ikke helt jeg forstår.

    Hvad mener du med at være både for hurtig og langsom?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *